Duurzaamheidsmanifest

Inleiding

Medio 2010 hebben wij besloten om in de toekomst al onze producten op puur ecologische basis te willen ontwikkelen. Uitgangspunt daarbij is dat de werking van de producten excellent moet zijn en dat ons totale bedrijfs- en productconcept integraal als 100% authentiek duurzaam betiteld moet kunnen worden.

Voorwaar geen eenvoudige opgave maar wel een heel inspirerende en uitdagende!

Zo voldeden onze producten al aan de strengste OECD normen voor biologische afbreekbaarheid en beperkten wij de verpakkingsmaterialen- en CO2 stroom met een aanzienlijke factor door de toepassing van duurzame, lichtgewicht verpakkingsconcepten en producten in hoogconcentraat uitvoering.

Daarbij recycleden wij in onze productieprocessen al ons proces- en spoelwater en gingen we duurzaam om met energie en grondstoffen. Dit was echter niet voldoende, lang niet zelfs, want er zijn natuurlijk grote issues.

Onze visie

Vanuit de overtuiging dat in de toekomstige behoefte, aan fossiele brandstoffen en delfstoffen, van volgende generaties op onze planeet niet kan worden voorzien, is het overduidelijk dat er een grote verantwoordelijkheid rust op de schouders van onze generatie.

Daarnaast is het opwarmen van de aarde, met alle klimaatverschuivingen en verstorende gevolgen voor de ecosystemen, een aanzwellend probleem. Het zelfherstellend vermogen van onze planeet is indrukwekkend maar we hebben de plicht op te passen dat we ons eigen existentierecht niet opheffen door roekeloos om te springen met ons thuis. Onze planeet.

De exponentiële groei van de wereldbevolking en de zucht naar welvaart in nu nog niet welvarende werelddelen is, naast de enorme consumptiedrang in welvarende gebieden, zonder twijfel de grootste uitdaging die de mensheid in haar korte bestaan aan zal moeten gaan. Iedereen kent het gezegde ‘de jeugd heeft de toekomst’. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid dat wij deze toekomst voor komende generaties tenminste een kans moeten geven.

Onze conclusie

Wij zijn aan zet! Derhalve zijn wij overtuigd van het nut en de noodzaak van de ontwikkeling van authentiek duurzame reiniging- en onderhoudsconcepten.

Met de slimme combinatie van Bio-based (groene) grondstoffen, afwijkende technologieën en de toepassing van bio-tech integratie ontwikkelen wij onze producten. Daarbij streven we uitsluitend naar de toepassing van grondstoffen en technologieën die passen binnen de criteria van ons strenge duurzaamheidsmanifest. Overigens dienen alle producten uit te blinken. Qua eco- footprint, werkingsefficiency en geur-, kleur- en functiebeleving.

Al onze innovaties moeten daarom voldoen aan onderstaande criteria. Met trots kunnen we melden dat dit veruit het strengste duurzaamheidsmanifest is dat wij in onze markt zijn tegengekomen.

 • Alleen naturally based grondstoffen
 • Ethische grondstoffen, inachtneming van arbeidsomstandigheden, ontbossingsproblematiek etc.
 • Geen toepassing van unrenewable delfstoffen zoals aardolie of fosfor – Geen schadelijke stoffen als Nafta, Chloor, Fosfaat, Fosfonaat, EDTA, NTA etc. etc.
 • Geen schadelijke drijfgassen
 • Optimale biologische afbreekbaarheid, readily biodebradable
 • Geen (aqua)toxische stoffen
 • Veilig voor de mens en dier, pH-neutraal of huidmild bereik
 • Alleen natuurlijke vul-, geur- en of kleurstoffen, en alleen wanneer toepassing hierom vraagt
 • Uitsluitend 100% biologische pro-biotische micro-organismen
 • Geen genetische gemanipuleerde organismen of enzymen
 • Geen agressieve zuren
 • Alleen bio-based solventen en oppervlakte actieve stoffen
 • Hoogconcentraat > gebruiksoplossing v.a. 0,1% > beperkt verpakkingsafval en transport
 • Duurzame verpakkingsconcepten met 95% afvalstroom reductie
 • Doseerconcepten met gegarandeerde verbruiksbesparing

Heel graag delen we in de toekomst, samen met de huidige-, en komende generaties, onze planeet die door deze uitgangspunten, hoe beperkt onze rol wellicht ook is, een stuk leefbaarder en duurzamer is geworden.